Hundpsykolog (och samtalsstöd)

Välkommen hit! 

 
Ninni Barrstrand Norén, specialiserad hundpsykolog på VillGott 

Vad gör egentligen en hundpsykolog?
Svaret är att det varierar stort, här nedan kan du läsa några exempel 

En hundpsykolog kan: 

- förklara en hunds beteenden, exempelvis sådant som uppfattas som "problembeteenden". Det vill säga; beteenden som en hund tar till när den inte vet något annat sätt att hantera situationen, det Ninni brukar kalla "Nöd-beteenden". För hunden Nödvändigt beteende, där och då. 

- ge råd och träningstips så att du som hundägare kan hjälpa din hund till förändring av "nöd-beteenden" och oönskade beteenden, exempelvis; hoppa på gäster, "nafsa" efter barn, "göra utfall", oönskat skällande m.m.

- ge träningsråd/lägga upp träningsplaner för allt från vardagsliv till specifika tävlingsmoment, hantering, utställning, veterinärbesök m.m.

- förklara hundens känsloregister, hur olika känslor kan ta sig uttryck, som ex: rädsla, ängslan, aggression m.m. 

- tolka och hjälpa dig som hundägare att förstå din hunds signaler, vad de betyder, innebär samt hur du kan bemöta din hund för att skapa förtroende och en trygg kommunikation.

En hundpsykolog kan också arbeta förebyggande:

- ge råd om val av ras, anpassat till dig och din familjs livsstil och olika personligheter.

- hjälpa till med förberedelser inför valpens/nya hundens ankomst, genom att skapa handlingsplan och beredskap för situationer som annars kan upplevas som svåra, som t ex: Hur gör jag när valpen drar i kopplet? Hur vet jag att den vill gå ut? Hur ser jag att den är trött? Vad gör jag när den hoppar och biter? Hur gör jag när den morrar och inte vill släppa något den inte får bita på? osv. 

Du är hjärtligt välkommen
att rådfråga/boka tid. Mejla på ninni@villgottshund.se  eller skicka ett sms: 070 657 32 36

Om din hund uppvisar beteenden som du på egen hand har svårt att förändra så kan Ni vara hjälpta av en Beteendeutredning.

Hur går ett besök hos hundpyskologen till?

Vi startar med en intervju, via Zoom eller på VillGotts Hund, enskilt eller med delar av/hela familjen närvarande. 

Första delen i intervjun handlar om hundens bakgrundsberättelsen.

Om hunden kommer på remsis från veterinär så går vi även igenom anamnesen (sjukdomsberättelse). 

Alla i familjen, även barnen är välkomna att delta under intervjun, Ninni har förståelse för om barn inte kan sitta tysta eller om de avviker när de tröttnar. Du/ni berättar, allt det ni tycker känns viktigt att Ninni får veta om er hund och vilka mål ni har och hur mycket tid ni har att lägga på hundträning. 

Vår hundpsykolog gör en analys av er berättelse om hunden samt lägger upp förslag på träning samt trolig tidsåtgång, per vecka, för er träning hemma, samt bokar återbesök för uppföljning/utvärdering och nya träningsråd. 15 min telefon-rådgivning mellan träningsträffarna ingår i priset.

Utvärdering görs kontinuerligt och vid sista träningstillfället görs en sammanfattning/utvärdering av hur insatsen har sett ut och hur det har gått.

Vad är det för fel på min hund? Vad gör jag för fel? 

Ovanstående är de två vanligaste frågorna initialt vid besök hos vår hundpsykolog.
Det är svårt att se objektivt på sin egen hund, i regel har de flesta ganska mycket känslor investerade i hunden. Minns att hur din hund beter sig och mår inte enbart beror på Dig som hundägare.
En del orsaker till hundars beteenden ligger i deras natur, i det att de är ett hunddjur helt enkelt. Andra orsaker kan vara genetisk disposition för exempelvis jakt eller kanske för flyktbeteende/rädslor.
Under valpens första veckor i livet sker präglingen på mamman och en del av valpens personlighet formas av hur tiken är som individ ex; lättskrämd? trygg? orolig? ständigt glad? nyfiken? osv valparna lär sig hur de ska reagera på nya intryck och möten genom att iaktta hur mamman beter sig.
En del av valpens personlighet formas av de människor som finns omkring den under uppväxten, både hos uppfödaren men också av vad som händer i dess nya familj. Miljö och socialt sammanhang påverkar, och kan förändra, hunden under hela hens liv och även hundar kan lära nytt och lära om, hela livet. 

Alla hundens beteenden, även de vi inte gillar, fyller något slags syfte
När hundar beter sig på sätt som vi människor har svårt att hantera och/eller acceptera så kan det vara svårt att se att beteendet fyller något syfte, men alla beteenden gör faktiskt det, även om de ibland inte är direkt adekvata eller effektiva i just det läget. 

En del av hundars beteenderepertoar beror på deras ursprung och gener och det kan stå i rak motsats till hur vi människor vill ha det ibland. 
Ett exempel är hundägare som vill ha en vacker, slät gräsmatta utan gropar.
Hundar har, vanligen, en medfödd disposition för att vilja gräva gropar, något de nytta av många generationer tillbaka, för att till exempel få skydd mot olika väder, för att skydda sina nyfödda valpar eller för att gömma sin mat. Det kan ju låta idiotiskt eftesom vi människor ser till att desa behov fylls, men beteendet är programmerat i hundens DNA, så även om, de flesta, hundar idag får både regnskydd, vindskydd, mjuka madrasser och filtar och mat så kan många individer behöva få utlopp för beteendet "att gräva", Det sitter så djupt att det finns inskrivet i vår djurskyddslag, hundar ska ges möjlighet att gräva (dvs utföra ett för hunden naturligt beteende). 

Ibland drabbas grupplevande varelser av "lathet", "lekfullhet" eller "följa-strömmen-mentalitet", vilket kan innebära att en bara härmar andras berteende och litar på att det kommer att bli rätt. Ibland är det smart, en slipper "uppfinna hjulet på nytt", men ibland kan det vara riktigt dumt att inte tänka själv. 
 

Ett exempel är när hund nr 1, stressad, springer efter varje människa som passerar, på insidan av staketet, kanske skäller samtidigt. Ett beteende som många hundägare ogillar. Om hund nr 2 får springa fritt i trädgården så är risken stor att 2:an också kommer att anamma beteendet att springa efter människor utefter staketet, något hen kanske inte hade gjort om den inte sett 1:ans beteende. 

Att det kan bli så att hundar (och vi människor) utför beteenden som inte passar det tillfället eller i stort sett är totalt meningslösa kan ibland bero på att vi har en automatisk fömåga att "stänga av förnuftet"i lägen då vi drabbas av för mycket stress och/eller känslor. Vilket egentligen är en försvarsmekanism som både hundar, människor och andra djur har. Stress som är plötslig, kraftfull eller ständigt pågående, utlöser vårt automatiska försvarssystem (fight, flight, freeze).

I början av den här texten skrev jag om "nödbeteenden" ett sådant är när hundar bits vid hantering. Sett utifrån hundens perspektiv så är det ett nödvändigt beteende för att slippa ifrån rädslan när någon håller fast en för att exempelvis klippa klor. Det blir ett problem för den som ska klippa klorna, men som tur är så finns det massor av sätt att lära in kloklippning som något postivt för hunden, helt utan inslag av tvång. 

Vad känner/upplever hunden, då vi håller fast den för att klippa klorna? Sjäva fasthållandet utlöser ett obehag med olika grad av rädsla hos hunden, beroende på vad hunden upplevt tidigare och hur hotfull situationen upplevs just där och då. Hunden kommer att försöka fly, dra bort tassen, om inte det funkar kan den lyfta på läppen, eventuellt nafsa eller morra, nästa steg brukar vara att bita, om hunden är tillräckligt modig, eller rädd, för att våga det. Blir den nedbrottad utan möjlighet att använda försvarsmekanismerna, att fly eller slåss (bitas), så är risken stor att hunden hamnar i så kallad "inlärd hjälplöshet", ett mycket obehagligt tillstånd av maktlöshet som även drabbar människor vid exempelvis överfall/våldtäkt. 

När det ibland känns svårt/tungt att vara hundägare så tveka inte att söka hjälp, ju tidigare ni kommer desto bättre. Men även om ni har kämpat i flera år med ett problem så finns det fortfarande gott om hopp. Bättre sent än inte alls! 

 

PRISLISTA (gäller till 31 dec 2021)

Samtal/träning med hund:
Analys 2-3 tim                           2.700:-        
Träning 75 min                             900:-
Analys inkl. träning 2 x 75 min  3.950:-

Avgifter som kan tillkomma:

(+30 kr/mil vid hembesök, på grund av tidsbrist förläggs de flesta besök på VillGotts)

+ 150:-/tim kvällstid (eft kl 18.00) samt lördag o söndag 

Mejla gärna om du har frågor ninni@villgottshund.se 
Om du inte fått mejl-svar efter en vecka så återkom gärna eller skicka påminnelse via ett sms: 070 657 32 36 

 

Samtalsstöd
Ninni Barrstrand Norén är vår hundpsykolog som dessutom har lång erfarenhet och utbildning på humansidan, hon arbetar deltid som kurator och har MI samtalsledarutbildning, enskilt och i grupp. 

Har du tankar på någon form av livsstilsförändring? kanske någon vana/ovana du vill förändra. Har du funderat på att börja vara snäll emot, och ta hand om dig själv? Känner du behov av stöd i ditt hundägande, föräldraskap eller andra relationer? Har du ett barn/ungdom som inte kommer iväg till skolan? Stressar du för mycket? Tävlar du och vill jobba med dina tävlingsnerver? Vill du bygga mera självkänsla eller kanske självmedkänsla? kanske har Du någon obearbetad sorg eller upplever en allmän oro?
Med motiverande samtal kan du hitta dina egna lösningar, helt utifrån dina egna förutsättningar, önskemål och i din egen takt. 

Möjlighet finns att kombinera samtalen med 'walk and talk', medicinsk yoga och/eller yinyoga. 

Du är välkommen att boka samtal med fokus på det som känns viktigt för just Dig här och nu.

Läs mer om MI Motiverande samtal här!

Läs mer om Ninni här!

 

 

 

Dela med dig på facebook
Facebook Bloggen Kontakta oss