Hundpsykolog (och samtalsstöd)

Välkommen hit! 

Jag heter Ninni Barrstrand Norén och arbetar på VillGott som specialilserad hundpsykolog. 
Många som vänder sig till mig upplever att de har ett problem; antingen med att de själva inte förstår sin hund, eller att hunden har ett beteende som fungerar dåligt i familjens vardag eller på grund av att någon i familjen beter sig på ett oänskat sätt emot hunden.
Andra kommer i förebyggande syfte, för att de vill lära sig mer om hur hundar fungera andra  inputs på sin hundträning för att få bättre kontakt, tillit och resultat av träningen. 
Här nedan berättar jag lite om hundar och beteenden, om du vill ha kontakt direkt så är du välkommen att mejla mig på: ninni@villgottshund.se

Hur din hund beter sig och allt den gör, beror inte enbart på Dig som hundägare. En del orsaker till hundars beteenden ligger i deras natur, i det att de är ett hunddjur helt enkelt. Andra orsaker kan bero på en genetisk disposition för exempelvis jakt eller kanske för flyktbeteende/rädslor. Under valpens första veckor i livet sker präglingen på mamman och en del av valpens personlighet formas av hur tiken är som individ ex; lättskrämd? trygg? orolig? ständigt glad? nyfiken? osv och valparna lär sig hur de ska agera på nya intryck och möten genom att iaktta hur mamman beter sig. En del av valpens personlighet formas av de människor som finns omkring den under uppväxten, både hos uppfödaren men också av vad som händer i dess nya familj. Social inlärning och miljöpåverkan sker under hela hundens liv och även hundar kan lära nytt och lära om, hela livet. 

En av mina tidigaste hundutbildningar var "Problemhundskonsult", idag vill jag inte benämna beteenden som "problembeteenden". Jag kallar beteenden som hunden tar till i svåra situationer för "nödbeteenden" = nödvändiga beteenden som finns att ta till just där och då. 

När hundar beter sig på sätt som vi människor har svårt att hantera och/eller acceptera så kan det vara svårt att se att beteendet fyller något syfte, men alla beteenden gör faktiskt det, även om de ibland inte är direkt adekvata eller effektiva i just det läget. 

En del av hundars beteenderepertoar beror på deras ursprung och gener och det kan stå i rak motsats till hur vi människor vill ha det ibland. 
Ett exempel är hundägare som vill ha en vacker, slät gräsmatta utan gropar.
Hundar har, vanligen, en medfödd disposition för att vilja gräva gropar, något de nytta av många generationer tillbaka, för att till exempel få skydd mot olika väder, för att skydda sina nyfödda valpar eller för att gömma sin mat.
Idag behövs inget av detta eftersom vi människor, oftast, ger våra hundar regnskydd, vindskydd, mjuka madrasser och filtar och maten behöer inte gömmas eftersom det fylls på ny fräsch mat minst ett par gånger per dag. Men beteendet "att gräva" sitter djupt, så djupt att det finns inskrivet i vår djurskyddslag att hundar ska ha möjlighet att gräva (dvs utföra ett för hunden naturligt beteende). 

Ibland drabbas grupplevande varelser av "lathet", "lekfullhet" eller "följa-strömmen-mentalitet", vilket kan innebära att en bara härmar andras berteende och litar på att det kommer att bli rätt. Ibland är det smart, en slipper "uppfinna hjulet på nytt", men ibland kan det vara riktigt dumt att inte tänka själv. 
Ett exempel är när hund nr 1, stressad, springer efter varje människa som passerar, på insidan av staketet, kanske skäller samtidigt. Ett beteende som många hundägare ogillar. Om hund nr 2 får springa fritt i trädgården så är risken stor att 2:an också kommer att anamma beteendet att springa efter människor utefter staketet, något hen kanske inte hade gjort om den inte sett 1:ans beteende. 

Att det kan bli så att hundar (och vi människor) utför beteenden som inte passar det tillfället eller i stort sett är totalt meningslösa kan ibland bero på att vi har en automatisk fömåga att "stänga av förnuftet"i lägen då vi drabbas av för mycket stress och/eller känslor. Vilket egentligen är en försvarsmekanism som både hundar, människor och andra djur har. Stress som är plötslig, kraftfull eller ständigt pågående, utlöser vårt automatiska försvarssystem (fight, flight, freeze).

I början av den här texten skrev jag om "nödbeteenden" ett sådant är när hundar bits vid hantering. Sett utifrån hundens perspektiv så är det ett nödvändigt beteende för att slippa ifrån rädslan när någon håller fast en för att exempelvis klippa klor. Det blir ett problem för den som ska klippa klorna, men som tur är så finns det massor av sätt att lära in kloklippning som något postivt för hunden, helt utan inslag av tvång. 

Vad känner/upplever hunden, då vi håller fast den för att klippa klorna? Sjäva fasthållandet utlöser ett obehag med olika grad av rädsla hos hunden, beroende på vad hunden upplevt tidigare och hur hotfull situationen upplevs just där och då. Hunden kommer att försöka fly, dra bort tassen, om inte det funkar kan den lyfta på läppen, eventuellt nafsa eller morra, nästa steg brukar vara att bita, om hunden är tillräckligt modig, eller rädd, för att våga det. Blir den nedbrottad utan möjlighet att använda försvarsmekanismerna, att fly eller slåss (bitas), så är risken stor att hunden hamnar i så kallad "inlärd hjälplöshet", ett mycket obehagligt tillstånd av maktlöshet som även drabbar människor vid exempelvis överfall/våldtäkt. 

När det ibland känns svårt/tungt att vara hundägare så tveka inte att söka hjälp, ju tidigare ni kommer desto bättre. Men även om ni har kämpat i flera år med ett problem så finns det fortfarande gott om hopp. Bättre sent än inte alls! 

Hur går en beteendeutredning till?
Vi startar med en djupintervju, via Zoom, enskilt eller med hela familjen närvarande.
Du/ni berättar allt som känns viktigt om din/er hund och om dina/era mål samt tar ställning till hur mycket tid du/ni har att lägga ner på träning av hunden.

Jag analyserar de uppgifter jag har fått genom intervjun och lägger upp ett förslag till förändringsplan med både kortsiktiga och långsiktiga mål. Vid nästa samtal bestämmer Vi tillsammans hur planen skall se ut och vi bokar ett antal samtal/träningstillfällen. Rådgivning mellan de bokade träffarna, ingår i priset och sker över Zoom eller telefon. 

PRISLISTA

Samtal/träning med hund:
Analys 2-3 tim                           2.700:-        
Träning 75 min                             900:-
Analys inkl. träning 2 x 75 min  3.950:-

Avgifter som kan tillkomma:

+30 kr/mil vid hembesök

+ 150:-/tim kvällstid (eft kl 18.00) samt lördag o söndag 

Mejla gärna om du har frågor ninni@villgottshund.se 
Om du inte fått mejl-svar efter en vecka så återkom gärna eller skicka påminnelse via ett sms: 070 657 32 36 

 

Samtalsstöd
Ninni Barrstrand Norén är vår hundpsykolog som dessutom har lång erfarenhet och utbildning på humansidan, hon arbetar deltid som kurator och har MI samtalsledarutbildning enskilt och i grupp.

Har du tankar på någon form av livsstilsförändring? kanske någon vana/ovana du vill förändra. Har du funderat på att börja vara snäll emot, och ta hand om dig själv? Känner du behov av stöd i ditt hundägande, föräldraskap eller andra relationer? Har du ett barn/ungdom som inte kommer iväg till skolan? Stressar du för mycket? Tävlar du och vill jobba med dina tävlingsnerver? Vill du bygga mera självkänsla eller kanske självmedkänsla? kanske har Du någon obearbetad sorg eller upplever en allmän oro?
Med motiverande samtal kan du hitta dina egna lösningar, helt utifrån dina egna förutsättningar, önskemål och i din egen takt. 

Möjlighet finns att kombinera samtalen med 'walk and talk', medicinsk yoga och/eller yinyoga. 

Du är välkommen att boka samtal med fokus på det som känns viktigt för just Dig här och nu.

Läs mer om MI Motiverande samtal här!

Läs mer om Ninni här!

 

 

 

Dela med dig på facebook
Facebook Bloggen Kontakta oss