Motiverande samtal

Ofta ältar vi samma problem och samma lösningar och har svårt att komma vidare, vare sig det gäller familj, arbetsliv, vänskap eller vanor/ovanor. Hos oss räknas även hundar (och andra husdjur) som en del av familjen. Motiverande samtal innebär att samtalsledaren bidrar med frågor som väcker nya tankar och möjligheter som gör att du kan ta dig ur ältandet, se nya lösningar, de flesta människor behöver inga experter, Du är expert på dig, men kan stöd genom nya sätt att se på situationen och nya infallvinklar för att se möjligheter att förändra. Under en övergång till nya sätt att vara och leva så är det ofta skönt med samtalsstöd, det ger struktur och ökar chanserna att målen uppfylls och för att förändringen ska bli varaktig.

Facebook Bloggen Kontakta oss