2017-05-17
Certifierad MI Gruppsamtalsledare

Vi gratulerar Ninni Barrstrand Norén som idag har erhållit certifikat i Motivational Interviewing Groups Training, dvs certifierad MI Gruppsamtalsledare. Utbildare har varit Karen Ingersoll, Ph.D. USA och Christopher Wagner, Ph.D. USA.

Tanken med utbildningen är att Ninni ska starta olika fomer av motivationsgrupper, till exempel grupper med olika hundproblem, tränings-/tävlingsgrupper, motionsgrupper, stresshanteringsgrupper m.m. 


  
Facebook Bloggen Kontakta oss